Komora dopravních psychologů ČR z.s.

Sdružení fyzických a právnických osob za účelem hájení zájmů dopravních psychologů a zvyšování kvality jejich práce

Vize:

Společenství kompetentních, eticky transparentních odborníků v oblasti dopravní psychologie, kteří jsou si schopni a ochotni poskytovat vzájemnou profesní, odbornou, lidskou i další podporu v naší náročné činnosti a směřovat k vyšší kvalitě naší práce, zaměřené na bezpečnost silničního provozu. Na naší práci totiž ať si to již připouštíme či nikoliv, záleží lidské životy a zdraví.

Kontakt:

JUDr. PhDr. Irena Wagnerová, Ph.D., MBA, LL.M.
komoradopravnichpsychologu@gmail.com, irena.wagner@gmail.com,
mobil: +420 722 77 33 77

O Komoře dopravních psychologů ČR z.s.

KDP ČR byla založena na ustavující schůzi dne 28. října 2020 v Praze.

Prezidentka JUDr. PhDr. Irena Wagnerová, Ph.D., MBA, LL.M. a sedmičlenný výbor byli zvoleni na funkční období 2020 – 2030

Datová schránka: sdas5vh

Číslo účtu: 2501897986/2010

KDP ČR je řádným členem České psychologické komory. 

Uvádíme výpis ze spolkového rejstříku.

Členství

Bude nám ctí, pokud se rozhodnete stát se členem v Komoře dopravních psychologů ČR z.s.

PŘIHLÁŠKA K VYPLNĚNÍ ZDE

Máte dotazy? Kontaktujte nás

JUDr. PhDr. Irena Wagnerová, Ph.D., MBA, LL.M.

komoradopravnichpsychologu@gmail.com

irena.wagner@gmail.com

mobil: +420 722 77 33 77

AKTUALITY

Přečtěte si články v našem blogu.