Členství v Komoře dopravních psychologů ČR

Členům nabízíme účast ve společenství, zaměřeném na zvyšování kvality naší práce, ochranu našich zájmů a vzájemnou podporu, viz náš program.

Uvědomujeme si odbornou, lidskou, sociální, profesní i právní náročnost naší činnosti dopravních psychologů a chceme poskytnout kontruktivní prostředí vzájemné podpory pro naší činnost.

Členům poskytujeme zdarma základní profesní, odborné a právní poradenství. v rámci našich možností.

Nevyžadujeme výlučné členství, náš člen může být současně členem i jiných spolků, dle svého vlastního uvážení. Nicméně doporučujeme prověřit, zdali členové těchto jiných spolků neporušují systematicky a úmyslně zákony (trestní zákon, občanský zákoník a další), tak aby nedošlo k poškození dobrého jména KDP ČR kontaktem s těmito problémovými osobami.

Našim členům, kteří jsou současně členy České psychologické komory poskytujeme slevu na členské příspěvky ve výši 50%.

Vzhledem k náročnosti naší práce z hlediska odborného, právního, profesního, organizačního slouží členské příspěvky k zajištění základních nákladů naší činnosti.

Většinu nákladů na založení a činnost nesou zakladatelé.

Číslo účtu je 2501897986/2010, jako variabilni symbol uvádějte datum narození bez teček a ve zprávě uveďte své jméno a příjmení.

Přihláška k vyplnění

Člen řádný

Řádným členem se může stát akreditovaný dopravní psycholog, který souhlasí s etickým kodexem, zaváže se k jeho dodržování a o jehož činnosti nejsou etické pochybnosti– přihláška k vyplnění zde – není nutné zasílat žádné doklady, stačí uvedení v seznamu akreditovaných psychologů Ministerstvem dopravy.

Řádným členem se může stát i právnická osoba, která poskytuje služby akreditovaného dopravního psychologa.

  • O přijetí/nepřijetí rozhoduje výbor KDP ČR.
  • Roční členský příspěvek činí 1000,- Kč
  • Sleva pro členy České psychologické komory – 500,- Kč

Číslo účtu je 2501897986/2010, jako variabilni symbol uvádějte datum narození bez teček a ve zprávě uveďte své jméno a příjmení.

Člen mimořádný

– jednooborový absolvent magisterského studia psychologie, žadatel o akreditaci, student psychologie, případně další zájemce o dopravní psychologii – nutno doložit doklady o ukončení či studiu jednooborové psychologie v magisterském studijním programu v ČR (pokud nevyplývají z veřejných rejstříků).

Mimořádným členem může být i právnická osoba, poskytující psychologické služby.

Přihláška k vyplnění zde

  • O přijetí/nepřijetí rozhoduje výbor KDP ČR.
  • Roční členský příspěvek činí 500,- Kč
  • Sleva pro členy České psychologické komory – 250,- Kč

Číslo účtu je 2501897986/2010, jako variabilni symbol uvádějte datum narození bez teček a ve zprávě uveďte své jméno a příjmení.

Žadatel o členství/člen bere na vědomí, že z Komory může být vyloučen z důvodu:

  • podezření na závažné etické pochybení z hlediska Etického kodexu,
  • nezaplacení příspěvků po dobu delší, než 2 let, bez povinnosti výzvy ze strany KDP ČR,
  • poškození nebo zneužití dobrého jména dopravní psychologie, KDP ČR či členů výboru KDP ČR.