Otázky a odpovědi

FAQ – částé otázky a odpovědi na ně

Legislativa k činnosti dopravních psychologů viz zde

Neplatná vyšetření a neplatné posudky

 

Neplatná vyšetření a neplatné posudky

Kde je uveden seznam akreditovaných dopravních psychologů Ministerstvem dopravy?

Přímo na webových stránkách Ministerstva dopravy, viz zde

Může dopravně psychologické vyšetření provést někdo jiný než akreditovaný dopravní psycholog Ministerstvem dopravy?

Ne, takové vyšetření je v rozporu s ustanovením zákona a je neplatné. Neuzná Vám ho odbor dopravy, zaměstnavatel, ani pojišťovna, ani dopravní policie. Vyšetření může provádět dle § 87a odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb. pouze a jen akreditovaný dopravní psycholog (4) Dopravně psychologické vyšetření provádí psycholog, kterému ministerstvo udělilo akreditaci.)

Na mém posudku je podepsán psycholog, kterému je podle Registru živnostenského podnikání 72 let. Vyšetření se mnou provedl pán ve věku kolem 40 let, který se mi nepředstavil. Je toto v pořádku?

Vyšetření je neplatné. Neprovedl ho dopravní psycholog, jehož podpis je na posudku. Onen 40 letý můž nemusel být ani psychologem. Může jít o podvod, o falšování posudku, padělání podpisu. Doporučujeme oznámit Policii ČR a Ministerstvu dopravy ČR. Vyšetření může provádět dle § 87a odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb. pouze a jen akreditovaný dopravní psycholog ((4) Dopravně psychologické vyšetření provádí psycholog, kterému ministerstvo udělilo akreditaci.)

Vyšetření prováděla žena, na posudku je jméno a podpis muže. Je to v pořádku?

Ne není, vyšetření je neplatné. Bylo podle všeho provedeno osobou, která k tomu není oprávněno a mohlo dojít k trestným činům. Doporučujeme oznámit Policii ČR. Vyšetření může provádět dle § 87a odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb. pouze a jen akreditovaný dopravní psycholog ((4) Dopravně psychologické vyšetření provádí psycholog, kterému ministerstvo udělilo akreditaci.)

Vyšetření trvalo 10 minut. Dali mi knížku s obrázky k doplňování a nakreslit panáčka. Je to správné?

Ne nikoliv. Vaše vyšetření je neplatné. Obsah vyšetření je dán vyhláškou č. 31/2001 Sb., § 18 c) viz zde. Musí být proveden rozbor vaší řidičské historie, test osobnosti, inteligence, patologie, reakční čas, paměť a další. Toto není možné stihnout v rámci 10 minut, proto je vaše vyšetření neplatné.

Je možné, aby mi vystavil psycholog posudek, aniž bych k němu musel?

Ne, není. Podobné vyšetření by bylo neplatné od počátku. Je to v rozporu s legislativou.

Slyšel jsem, že nějaký psycholog vystaví posudek, aniž by klienta viděl, je to pravda?

Není nám známo, že by k podobné praxi docházelo. Pokud se hodnověrně s podobným případem setkáte, doporučujeme oznámit Policii ČR.

Byl jsem ve firmě sro vyšetřen mladým mužem. Na posudku je jméno psychologa, kterému je asi 70 let. Bylo mi řečeno, že to je v pořádku, že v rámci sro tu činnost může vykonávat kdokoliv z jednatelů.

Vyšetření může provádět dle § 87a odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb. pouze a jen akreditovaný dopravní psycholog ((4) Dopravně psychologické vyšetření provádí psycholog, kterému ministerstvo udělilo akreditaci.) . Ani pokud by si založil sro či jakoukoliv jinou právnickou osobu, tuto činnost nesmí dělat nikdo jiný. Vaše vyšetření je neplatné. Může jít o trestné činy. Doporučujeme informovat Policii ČR a Ministerstvo dopravy.

Byl jsem vyšetřen za 10 minut za 3 tisíce. Chtěli po mě asi pět logických doplňovaček a nakreslit panáčka. Potvrzení o platbě jsem nedostal. Bylo tam se mnou asi osm dalších lidí. Nechápu, proč tam nechodí všichni.

Vaše vyšetření je neplatné, protože za deset minut nelze provést vyšetření, předepsaná vyhláškou. Může jít o trestný čin. Doporučujeme informovat Policii ČR a Ministerstvo dopravy.

Nechal jsem se vyšetřit kvůli řízení kamionu. Psycholožka mi vystavila během pár minut posudek, který nebyl ve formátu dle vyhlášky o řidičských průkazech. Na posudku nebylo její jméno, ale jakéhosi muže. Na odboru dopravy mě s tím vyhodili. Zaplatil jsem jí dva tisíce a posudek nutně potřebuji k práci. Jak mám postupovat?

Podejte trestní oznámení pro podezření z trestného činu podvod na PČR a informujte Ministerstvo dopravy. Osoba, která vyšetření provedla zřejmě není akreditovanou dopravní psycholožkou Ministerstva dopravy.

Bojím se, že vyšetření neudělám. Uvažuji o tom, že nabídnu peníze za to, aby psycholog přimhouřil oči.

Podobným postupem se můžete dopustit trestného činu.

Co se stane, když bylo moje vyšetření neplatné, protože ho neudělal psycholog?

Může jít o trestné činy. Klient se jen těžko může domnívat, že jeho „vyšetření“ za 5 minut je platné. Dále v případě neplatného vyšetření může pojišťovna odmítnout plnění. Jsou zde i další rizika, například předvolání na PČR a k soudu, trestní stíhání či přestupkové řízení atd.

Jak poznám, že osoby, která mě vyšetřuje je totožná s dopravním psychologem, který podepsal posudek?

Preferujte vyšetření u psychologů, kteří mají na webových stránkách svoji fotografii, abyste měli 100% jistotu, kdo Vás vyšetřuje. Setkali jsme se s případy, že se jiné osoby vydávaly za dopravní psychology, falšovali jejich e-maily, podpisy, razítka atd. I v současné době jsou podobné případy šetřeny OČTŘ.

Jsem profesionální řidič. Může se stát, že mi pojišťovna odmítne uhradit škodu, pokud bylo moje vyšetření provedeno na základě podvodu (na vyšetření jsem nebyl osobně, případně bylo provedeno během 10 minut apod.)?

Ano, to se stát může. Škody z nehod jdou do mnoha milionů. Setkali jsme se se škodami 25 milionů v případě ublížení na zdraví s trvalými následky. Navíc se věc může stát předmětem šetření ze strany Policie ČR, soudu, Ministerstva dopravy a dalších institucí.

Měl jsem úraz hlavy. Moji schopnost řídit vyšetřovala klinická psycholožka. Je toto vyšetření platné?

Z hlediska schopnosti řídit Vás musí vyšetřit akreditovaný dopravní psycholog. Způsobilost k řízení nemůže posuzovat klinický psycholog, ale pouze akreditovaný dopravní psycholog.

Délka vyšetření

 

Délka vyšetření

Jaká je přiměřená délka vyšetření?

Psychologové používají pro naplnění úkolů vyhlášky různá vyšetření, která se liší svojí moderností, provedením, kvalitou i délkou. Předepsaná vyšetření lze u individuálního vyšetření na PC provést v časovém rozmezí cca 45 minut až 2 hodiny podle věku, vzdělání, intelektu klienta a podle použitých metod. Délku vyšetření prodlužuje i skupinová forma, kdy je najednou vyšetřováno více osob a čeká se na toho nejpomalejšího. Při vyšetření nad 1 hodinu musí mít klient možnost přestávek.

Vyšetření trvalo 5 hodin. Mimo jiné mi zkoušeli periferní vidění – světýlka na nějakých křídlech u PC. Je to v pořádku?

Ne, není. Vyšetření periferního vidění není vyhláškou stanoveno jako součást vyšetření dopravního psychologa. Psycholog porušil vyhlášku, protože není oprávněn provádět vyšetření nad rámec zákona. Podobné vyšetření by mohl provést pouze v případě vašeho výslovného požadavku či poučení a souhlasu. Vyšetření po dobu 5 hodin je extrém a psycholog pravděpodobně překročil požadavky vyhlášky.

Vyšetření trvalo 10 minut. Dali mi knížku s obrázky k doplňování a nakreslit panáčka. Je to správné?

Ne nikoliv. Vaše vyšetření je neplatné. Obsah vyšetření je dán vyhláškou č. 31/2001 Sb., § 18 c) viz zde. Musí být proveden rozbor vaší řidičské historie, test osobnosti, inteligence, patologie, reakční čas, paměť a další. Toto není možné stihnout v rámci 10 minut, proto je vaše vyšetření neplatné.

Obsah vyšetření

 

Obsah vyšetření

Co se stane, když vyšetření neudělám?

Další vyšetření po neúspěšném můžete absolvovat nejdříve po 3 měsících.

Jak se mám na psychotesty připravit?

Doporučujeme se vyspat, odpočinout si. Pokud jste nikdy žádné testy nedělali, pak si klidně zkuste nějaké testy IQ zdarma na internetu.

Jak se mám k psychologovi chovat?

Psycholog se má ke klientovi chovat slušně, s úctou, s respektem. Doporučujeme Vám totéž vůči němu. Vhodné oslovení pro magistra psychologie je „paní magistro, pane magistře“ a pro doktora psychologie je „paní doktorko, pane doktore“.

Vnímám dopravně psychologické vyšetření jako trest a pokutu v jednom. Proč jsem několikrát trestán za jeden přestupek?

Dopravně psychologické vyšetření se provádí za účelem zjištění, zdali jste psychicky způsobilý k řízení motorového vozidla. Stejně tak posudek lékaře slouží ke zjištění, zdali jste zdravotně způsobilý k řízení vozidla. Vyšetření by mělo probíhat důstojně, ale nikoliv jako soudní řízení, nejde o trest. Účelem není vás pokárat ani ponížit, pouze zjistit, zda-li jste schopen bezpečně řídit motorové vozidlo.

Na vyšetření jsem šel rozklepaný a vyděšený, v noci jsem skoro nespal. Na místě jsme se i zasmáli. Je to v pořádku?

Zbytečný strach z vyšetření není nutný. Pokud máte obavy z vyšetření, zeptejte se psychologa dopředu na průběh. Psycholog by vám měl vše vysvětlit a pokud možno vás uklidnit. Psycholog ví, že klient podává optimální výkon, pokud není vystresovaný, ale pokud mu na výsledku vyšetření záleží. Proto dobrý psycholog, který vnímá stres klienta, pro odlehčení umí zavtipkovat, vytvořit konstruktivní atmosféru a klienta uklidnit tak, aby podal nejlepší výkon. Dobrý psycholog se klienta snaží namotivovat tak, aby vyšetření proběhlo úspěšně. Není to ale jeho povinností.

Nedoporučujeme podstupovat vyšetření u psychologa, který vám již po telefonu či ve dveřích sdělí například to, že je vám 65 let a určitě vyšetření nezvládnete či podobné prohlášení.

Dopravní psycholog vyšetřil 87 letého pána způsobem, že ho posadil k počítači s tím, že má pracovat. V místnosti o 15 m2 bylo dalších 5 osob. Následně 87 letý klient neuspěl. Je tento postup v pořádku?

Tímto postupem dopravní psycholog neporušil zřejmě žádné zákonné ustanovení, pokud klientovi dopředu vysvětlil průběh vyšetření. Na druhé straně postup vnímáme jako eticky pochybný. Vyšetření seniorů doporučujeme provádět individuálně a PC vyšetření provést pouze v případě, že s tím souhlasí. Determinační test je však vždy nutné provést na PC a to i u seniorů.

Jsem dobrý řidič, myslím si, že mám dobré reakce. Psycholožka mi při vyšetření řekla, že jsem neprošel a že si mám připlatit dvojnásobek za další pokus, který vyšel. Stejně tak i u dvou mých kamarádů, kteří u ní byli předtím. Je tento postup v pořádku?

Ne, není. Pokud při vyšetření neuspějete, je psycholog povinen vystavit posudek a další pokus můžete realizovat až za 3 měsíce, dříve je neplatný. V případě podobného postupu psychologa, který každému klientovi uvede, že neuspěl, si vyžádejte podrobné vysvětlení výsledků. Pokud máte důvodné podezření, že výsledek byl nepravdivě zkreslen, podejte stížnost na Ministerstvo dopravy.

V rámci vyšetření jsem absolvoval mnoho testů. Psycholožka mi je odmítla dát, dokonce i jejich kopie. Chtěl jsem to ukázat kamarádům a synovi. Je to v pořádku?

Ano, je. Metody jsou zpravidla chráněny autorským zákonem. Dokonce ani v případě PC vyšetření není psycholog povinen vytisknout výsledky a klientovi je předat. Klient musí dostat pouze posudek dle vzoru ve vyhlášce č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech (příloha č. 11) – viz zde.

V průběhu vyšetření jsem musel mačkat nějaká barevná tlačítka a pedály. Je to standartní postup?

Ano, je. V rámci vyšetření musí být změřena rychlost a přesnost reakcí.

Vyšetření trvalo 5 hodin. Mimo jiné mi zkoušeli periferní vidění – světýlka na nějakých křídlech u PC. Je to v pořádku?

Ne, není. Vyšetření periferního vidění není vyhláškou stanoveno jako součást vyšetření dopravního psychologa. Psycholog porušil vyhlášku, protože není oprávněn provádět vyšetření nad rámec zákona. Podobné vyšetření by mohl provést pouze v případě vašeho výslovného požadavku či poučení a souhlasu. Vyšetření po dobu 5 hodin je extrém a psycholog pravděpodobně překročil požadavky vyhlášky.

Dopravní psycholog se mě ptal na rodinu, partnerské vztahy, děti, sexuální zážitky apod. Cítil jsem se ponížen. Byl jeho postup v pořádku?

Ne, nebyl. Dopravní psycholog není oprávněn se tázat na intimní vztahy klienta. Navíc nemá povolení k zpracování podobných údajů.

Podklady k vyšetření

 

Podklady k vyšetření

Na úřadu mi řekli, že mám přinést posudek od psychologa. Psycholog mi řekl, že mám přinést posudek od lékaře. Má na to právo?

Ano, má. Podle zákona o silníčním provozu máte psychologovi předložit posudek o zdravotní způsobilosti od lékaře ne starší 30 dnů.

Na psychologa jsem do telefonu řval, že si nebudu pořizovat žádný výpis bodů, že špatně chodím a nejsem schopen nikam jít a že řidičák nutně potřebuji. Měl psycholog právo mé vyšetření odmítnout?

Ano, měl. Podle zákona jste povinen předložit psychologovi výpis z evidence řidičů. Doporučujeme se k psychologovi chovat v mezích slušnosti.

Na úřadě mi řekli, že potřebuji k vrácení řidičáku psychotesty. Psycholog mi řekl, že mám přijít s posudkem od doktora. Doktor mi řekl, že mám přinést posudek od psychologa. Nevím, jestli jsem se zbláznil já, nebo celý svět. Co mám dělat?

Vaši situaci chápeme. Postup navrácení řidičského průkazu je administrativně složitý. Podle zákona o silničním provozu máte psychologovi předložit posudek od praktického lékaře o tom, že ze zdravotního hlediska řídit můžete (oficiálně jde o posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel). Tento posudek nesmí být starší 30 dnů. Teprve po provedení vyšetření u lékaře lze provést vyšetření u dopravního psychologa (psychotesty). Na úřadě pak předkládáte zpravidla všechny podklady (posudek psychologa i lékaře). Někdy úřad nevyžaduje posudek lékaře, pokud je zákaz kratší, než rok, ale je to spíše vyjímkou.

Lékaři jsou pod velkým tlakem z hlediska nároku na jejich vzdělání a informovanost. V případě vyšetření řidičů profesionálů je pořadí takové, že nejprve provede vyšetření psycholog, pak až lékař. V případě vyšetření z důvodu zákazu řízení a vybodování je postup právě opačný. Pro lékaře je často složité si v tomto udržet přehled.

Mám posudek od svého internisty, že mohu řídit. Psycholog mi řekl, že tento posudek nemůže příjmout.

Postup psychologa je v pořádku. Dle zákona musí posudek o vaší zdravotní způsobilosti k řízení vozidel vystavit ošetřující praktický lékař, žádný jiný odborník.

Psycholog po mě chce výpis z registru řidičů z odboru dopravy, že mu výpis bodů v pošty nestačí. Má na to právo?

Před dvěma lety došlo ke změně právní úpravy, podle které klient psychologovi předloží výpis z registru řidičů. Z jakéhokoliv. Tedy stačí i Czech Point. Psycholog po vás může chtít podrobnější výpis z karty řidiče, ale vy mu nemusíte vyhovět. Na druhé straně, pokud vyšetření odmítne provést, můžete si maximálně na jeho postup stěžovat.

Předložil jsem psychologovi posudek o vyšetření od lékaře. Ten u lékaře ověřoval, jestli je posudek pravý. Nebyl. Má právo odmítnout mě vyšetřit?

Ano, má. Podle zákona jste povinen psychologovi předložit posudek o zdravotní způsobilosti od lékaře. Platný posudek. Navíc pokud byl padělán lékařský posudek, může jít o trestný čin.

Posudek a jeho platnost

 

Posudek a jeho platnost

Posudek z vyšetření je nějaký složitý. Co v něm musí být uvedeno?

Vzor posudku je dán přílohou vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech viz zde. Musí v něm být vždy uvedeno jméno psychologa, místo, kde bylo provedeno vyšetření, datum, podpis a razítko psychologa. Dále údaje o klientovi, zejména jméno a příjmení, datum narození, číslo občanského průkazu, důvod vyšetření, datum a čas vyšetření.

Pokud Váš posudek neodpovídá vzoru dle výše uvedené vyhlášky, může být neplatný. Vyjímkou je posudek z vyšetření na žádost lékaře, kde jeho forma není stanovena.

Co si mám kontrolovat při převzetí posudku?

Vždy si zkontrolujte správnost údajů. Pomúže to zabránit jakýmkoliv dalším potížím. Zkontrolujte své jméno, příjmení, adresu, datum narození, číslo OP, důvod vyšetření a výsledek. Zkontrolujte, že je posudek opatřen razítkem a podpisem psychologa. Můžete se psychologa optat, zda-li na posudku uvedené jméno psychologa je jeho vlastní – pokud ne, je posudek neplatný.

Musí mi psycholog vystavit kopii ztraceného posudku?

Psycholog je ze zákona povinen archivovat provedená vyšetření a podklady k nim po dobu 5 let. Po tuto dobu by měl být schopen podklady o provedení vyšetření dohledat a kopii vystavit. Cena za duplikát je dle jeho uvážení. Za přiměřenou cenu považujeme 500 až 1000,- Kč, ale jde o cenu smluvní, může si ji tedy psycholog stanovit individuálně.

Posílá dopravní psycholog můj posudek lékaři nebo někam jinam?

Dopravní psycholog u vyšetření ze zákona č. 361/2000 Sb. musí zaslat do pěti pracovních dnů posudek místně příslušnému úřadu v místě vašeho bydliště dle § 87b odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích: „Stejnopis posudku zašle psycholog do 5 pracovních dnů ode dne provedení vyšetření obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle obvyklého bydliště nebo místa studia posuzované osoby.“

Dopravní psycholog není oprávněn výsledky vašeho vyšetření bez vašeho písemného svolení poskytovat lékaři ani jiným osobám.

V případě vyšetření na žádost lékaře dostáváte posudek do rukou a je na vás jeho předání lékaři, který si vyšetření vyžádal.

Psycholog poslal můj posudek na úřad až po týdnu. Musel jsem týden čekat. Je to správný postup?

Dopravní psycholog musí zaslat do pěti pracovních dnů posudek místně příslušnému úřadu v místě vašeho bydliště dle § 87b odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích: „Stejnopis posudku zašle psycholog do 5 pracovních dnů ode dne provedení vyšetření obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle obvyklého bydliště nebo místa studia posuzované osoby.“

5 pracovních dnů je kalendářní týden. Je na volbě psychologa, zda-li pošle posudek datovou schránkou či doporučeným dopisem (jiné způsoby se z hlediska ochrany osobních údajů nedoporučují, navíc psychologovi se doporučuje, že by měl mít potvrzení o odeslání posudku a archivovat ho). Z naší zkušenosti víme, že podatelny některých velkých úřadů potřebují několik dnů, než posudek předají příslušnému úředníkovi. Z nám známých případů však ve většině případů není chyba na straně psychologa.

Pokud na vydání ŘP spěcháte, pak doporučujeme preferovat služby psychologů, kteří odesílají posudky ihned po vyšetření datovou zprávou, aby se minimalizovala délka vašeho čekání na vrácení ŘP.

Na posudku mám uvedeno, že jeho platnost je 90 dnů. Co to znamená?

Doporučujeme nevyužívat služeb psychologů, kteří uvádějí tuto podmínku, neboť nevyplývá ze zákona. V tomto konkrétním případě to může vést k tomu, že pokud tento posudek předložíte odboru dopravy po 90 dnech od jeho provedení, může ho úřad odmítnout.

Byl jsem před pěti lety vybodován. Absolvoval jsem úspěšně psychotesty a nebyla na nich uvedena platnost. Nyní jsem dostal zákaz řízení. Úředník po mě chce znovu psychotesty. Proč, když už jsem je dělal?

Platnost dopravně psychologického vyšetření končí mimo jiné i tím, že získáte další zákaz řízení či se vybodujete.

Vyšetření profesionálního řidiče

 

Vyšetření profesionálního řidiče

Jsem profesionální řidič náklaďáku nad 7,5 tuny. Psychotesty jsem nikdy neměl. Nikdo to po mě nechtěl.

Riskujete zákaz řízení a dále odmítnutí plnění pojišťovny v případě nehody, byť by nebyla vaší vinou.

Mám propadlé psychotesty. Nemám čas to řešit. Řídím kamion. Je to problém?

Riskujete zákaz řízení a dále odmítnutí plnění pojišťovny v případě nehody, byť by nebyla vaší vinou.

Jsem profesionální řidič a na posudku mám jen „Psychický způsobilý“. Je mi 53 let. Znamená to, že mi platí posudek do konce života?

Ne, nikoliv. Profesionální řidič (C,D, nad 7,5 tuny či 8 sedadel – porobně viz zákon) musí absolvovat po 50. roce života vyšetření nejpozději každých pět let. Proto pokud jste absolvoval v 53 letech, máte vyšetření platné do 58 let, není-li v posudku uvedeno jinak.

Je mi 35 let. Chci pracovat jako řidič kamionu. Na posudku mám napsáno „Psychicky způsobilý“. Platí mi navždy?

Platnost je omezena zákonem do 50 let.

Jsem řidič autobusu a platnost posudku mám do 50 let. Kdy mám přijít, aby se mi to prodloužilo o dalších 5 let?

Kdykoliv v rozmezí půl roku před 50 narozeninami. Pokud budou výsledky vašeho vyšetření v normě, je obvyklé, že je platnost prodloužena do 55 narozenin.

Jsem majitel autodopravy, je mi 40 let a jsem i řidič kamionu. Psycholožka mým 15 zaměstnancům provedla vyšetření a dala jeho platnost na rok. Mě řekla, že jsem měl nejlepší výsledky, co v životě viděla a platnost vyšetření napsala také na rok. Je to v pořádku?

Ne, není. Psycholog by měl rozlišovat mezi výborným a špatným výkonem. Doporučujeme příště jít k někomu jinému.

Liší se vyšetření pro vybodovaného, pro řidiče se zákazem řízení a pro řidiče autobusu?

Vyšetření se může, ale nemusí lišit náplní. Odlišná jsou měřítka úspěchu. Pro řidiče autobusu jsou nároky vyšší.

Absolvoval jsem vyšetření z důvodu zákazu řízení. Nyní jsem po roce nastoupil jako řidič kamionu. Zaměstnavatel chce po mě psychotesty. Uvedl jsem, že jsem je absolvoval. Je to tak?

Není. Dopravně psychologické vyšetření bývá prováděno ze cca 6 různých důvodů. Důvod je na posudku vždy uveden. Vyšetření za účelem vrácení řidičského průkazu se liší minimálně měřítky úspěchu od vyšetření pro profesionální řidiče. Takže vyšetření provedené z jednoho důvodu není platné pro důvod jiný.

Musím posudek o psychické způsobilosti k řízení vozidla vozit s sebou?

Není nám známo, že by zákon něco podobného nařizoval. Dle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech se údaj o vašich provedených dopravně psychologických vyšetření zapisuje do registru řidiče (§ 17 odst, 2 písm. r). Proto i policista, který vás bude kontrolovat by měl tento údaj vidět ve vašem registru řidiče, ke kterému má dálkový přístup. Doporučujeme se optat psychologa, který vaše vyšetření provedl, zda-li výsledek odeslal odboru dopravy a zkontrolovat, že váš posudek odpovídá vzoru dle přílohy č. 11 výše uvedené vyhlášky o řidičských průkazech.

Vyšetření na žádost lékaře

 

Vyšetření na žádost lékaře

Tatínkovi je 88 let a praktická lékařka ho poslala na dopravně psychologické vyšetření. Tatínek už trochu zapomíná, ale řídí dobře. Přidělalo by nám starosti, kdyby tatínek přišel o řidičák a museli bychom ho vozit. Zakážete mu řídit?

Rodinám doporučujeme brát ohled na to, že pokud senior udělá za volantem chybu a dojde k nehodě, může jít o životy a je pak také nutno škodu uhradit. Setkali jsme se s náhradami škody ve výši 25 milionů Kč za způsobenou nehodu s trvalými doživotními následky. Senior, který není schopen vozidlo řídit (ale pochopitelně i mladší řidič, který toho není schopen) může zničit život, zdraví i majetek celé rodině.

Doporučujeme vždy nejezdit jako spolujezdec s osobou, se kterou se necítíme bezpečně.

V jakém věku by měl člověk přestat řídit?

To je individuální. Někteří by neměli nikdy začít. Další by měli skončit v 75, jiní v 95. Právě vyšetření u dopravního psychologa nám pomůže to zjistit.

Psycholožka mě posadila k počítači a neměla na mě čas. Je mi 74 let. Vyšetření jsem prý neudělal. Na počítači pracovat neumím. Je to v pořádku?

Vždy se informujte u psychologa dopředu na podmínky vyšetření. Pokud nejste zvyklý pracovat na PC, požadujte vyšetření s minimálním rozsahem práce na PC (jeden z testů na PC musí proběhnout, jinak se realizovat nedá).

Je mi 78 let. Byl jsem vyšetřen ve skupině s několika muži ve věku kolem 25 let. Neuspěl jsem. Je to v pořádku?

Vždy se dopředu psychologa ptejte, zda-li budete vyšetřen individuálně nebo ve skupině. U starších klientů či klientů se zdravotním omezením požadujte individuální vyšetření.

Finanční otázky

 

Finanční otázky

Jaká je obvyklá cena dopravně psychologického vyšetření?

Obvyklá cena se pohybuje od 1500,- do 2000,- Kč podle druhu vyšetření, jeho náročnosti a regionu. U firemních klientů (autodopravy apod.) jsou možné i nižší ceny, cca od 1000,- Kč. Na druhé straně je možný i příplatek za expresní vyšetření, individuální vyšetření, vyšetření po pracovní době, o víkendu, v cizím jazyce apod.

Vyhněte se extrémům, dle našich zkušeností ani nejlevnější, ani nejdražší ceny nezaručují kvalitu.

Dle našich zkušeností momentálně nejdražší služby poskytuje subjekt, jehož posudky jsou zřejmě neplatné a věc je šetřena Policií ČR.

Je možné provést vyšetření „na pojišťovnu“?

Ne, není. Dopravní psycholog není financován ze zdravotního pojištění.

Jsem zaměstnán jako řidič kamionu. Má mi zaměstnavatel proplatit vyšetření?

Podle zákona § 87a odst. 7., zákona č. 361/2000 Sb. vyšetření profesionálních řidičů hradí jejich zaměstnavatel: „(7) Náklady na dopravně psychologické vyšetření osob uvedených v odstavci 1 hradí u osob v pracovněprávním vztahu zaměstnavatel. U osob uvedených v odstavci 1, které nejsou v pracovněprávním vztahu, a u osob uvedených v odstavci 3 hradí náklady na dopravně psychologické vyšetření tyto osoby.“

Vyšetření na různých místech

 

Vyšetření na různých místech

Dopravní psycholog provedl moje vyšetření na chodbě autoservisu v průvanu. Je to přípustné?

Na webových stránkách MD ČR je uveden seznam akreditovaných dopravních psychologů a jejich pracovišť. Pracoviště musí splňovat kritéria vyhlášky (dvě oddělené místnosti, zázemí apod.) a psycholog k pracovišti dokládá nájemní smlouvu, fotografie, plánek a předkládá je ke schválení Ministerstvu dopravy. Teprve po schválení pracoviště na něm může pracovat. Dopravní psycholog nesmí provést vyšetření mimo toto pracoviště. Ověřte si, že pracoviště je v seznamu akreditovaných.

Vyšetření na chodbě není přípustné. Podejte stížnost na Ministerstvo dopravy ČR.

Moje vyšetření proběhlo v restauraci/kavárně/ve firmě. Byl jsem překvapen, že je to možné.

Vyšetření může proběhnout pouze na akreditovaném, tj schváleném Ministerstvem dopravy pracovišti. Takové pracoviště může být schváleno i v prostorách firmy, ale nikoliv v restauraci či v kavárně. Doporučujeme ověřit, zda-li je adresa pracoviště uvedena na seznamu akreditovaných pracovišť daného psychologa na webu Ministerstva dopravy. Vyšetření, které proběhlo mimo akreditované pracoviště, může být neplatné.

Vyšetření učitele autoškoly

 

Vyšetření učitele autoškoly

Jsem učitel autoškoly. Který psycholog mě může vyšetřit za účelem zjištění mé profesní způsobilosti?

Váš případ upravuje zákon č. 247/2000 Sb., zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, viz § 21 odst. 2 c), kde se doslova uvádí: „c) se s kladným výsledkem podrobila dopravně psychologickému vyšetření; dopravně psychologické vyšetření provádějí fyzické osoby, které poskytují služby v oboru psychologického poradenství podle zvláštního právního předpisu2b) nebo právnické osoby, u kterých je dopravně psychologické poradenství předmětem činnosti, (dále jen „dopravní psycholog“),“

Jinými slovy dle této divné právní úpravy může vaše vyšetření provést jakýkoliv živnostník v oboru psychologie. K tomu nutno uvést, že živnostník v oboru psychologie zpravidla nikdy nemá k dispozici náročné finančně i odborně přístrojové vybavení, potřebné ke zjištění psychické způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Z naší zkušenosti však podobný živnostník není schopen a nesmí vyplnit posudek, který musíte předložit odboru dopravy dle přílohy č. 11 vyhlášky o ridičských průkazech. Tato vyhláška totiž vyžaduje, aby ji vyplnil pouze akreditovaný dopravní psycholog Ministerstvem dopravy ČR. Úřad neakceptuje posudek vyplněný někým jiným.

V programovém prohlášení KDP ČR je mimo jiné i ujasnění a sjednocení právní úpravy v tomto bodě.

Důrazně doporučujeme podstoupit vyšetření u akreditovaného dopravního psychologa.

Jsem učitel autoškoly, musím znovu absolvovat přezkoušení u dopravního psychologa v 50 letech?

Zákon nic takového nenařizuje, nicméně můžeme to jen doporučit, zejména pokud vyšetření bylo v minulosti provedeno podle staré právní úpravy.

Domníváme se, že legislativa by měla být aktualizována tak, aby se na učitele autoškol vztahovaly stejné předpisy v oblasti dopravně psychologického vyšetření jako na jiné profesionální řidiče.

Ostatní

 

Ostatní

Práce psychologa je tak jednoduchá! Závidím jim to

Práce psychologa je velmi náročná. Předtím, než může provádět vaše vyšetření, musí vystudovat magisterské studium psychologie, dále postgraduální studium dopravní psychologie, dále získat minimálně 3 letou praxi. Jde tedy minimálně o 9 let profesní přípravy, spíše však více.

Samotné vyšetření činí asi jen 30% činnosti psychologa – zbytek nevidíte. Po Vašem vyšetření musí psycholog posudek poslat místně příslušnému odboru dopravy, archivovat podklady. Psycholog se musí neustále vzdělávat.

Náklady na provedení vyšetření jsou poměrně vysoké – špičkové psychologické metody jsou skutečně nákladné (až statisíce korun ročně) a jen cena těchto metod v rámci jediného vyšetření může dosahovat až částky 1000,- Kč. Další náklady jsou na prostory, vybavení PC, mzdy, spotřební materiál, poštovné, doprava, kurzy apod. Jen samotné náklady na jedno vyšetření jsou dle našich kalkulací minimálně 1500-2000,- Kč.

Psycholog kopiroval můj občanský průkaz, bez mého souhlasu. Je to v pořádku?

Ne, nikoliv. Psycholog má ze zákona povinnost o Vás zjišťovat některé údaje jako je jméno, bydliště, rodné číslo, číslo OP, nikoliv však kopírovat doklady totožnosti.

Jak se mám k psychologovi chovat?

Psycholog se má ke klientovi chovat slušně, s úctou, s respektem. Doporučujeme Vám totéž vůči němu. Vhodné oslovení pro magistra psychologie je „paní magistro, pane magistře“ a pro doktora psychologie je „paní doktorko, pane doktore“.

Vnímám dopravně psychologické vyšetření jako trest a pokutu v jednom. Proč jsem několikrát trestán za jeden přestupek?

Dopravně psychologické vyšetření se provádí za účelem zjištění, zdali jste psychicky způsobilý k řízení motorového vozidla. Stejně tak posudek lékaře slouží ke zjištění, zdali jste zdravotně způsobilý k řízení vozidla. Vyšetření by mělo probíhat důstojně, ale nikoliv jako soudní řízení, nejde o trest. Účelem není vás pokárat ani ponížit, pouze zjistit, zda-li jste schopen bezpečně řídit motorové vozidlo.

Na vyšetření jsem šel rozklepaný a vyděšený, v noci jsem skoro nespal. Na místě jsme se i zasmáli. Je to v pořádku?

Zbytečný strach z vyšetření není nutný. Pokud máte obavy z vyšetření, zeptejte se psychologa dopředu na průběh. Psycholog by vám měl vše vysvětlit a pokud možno vás uklidnit. Psycholog ví, že klient podává optimální výkon, pokud není vystresovaný, ale pokud mu na výsledku vyšetření záleží. Proto dobrý psycholog, který vnímá stres klienta, pro odlehčení umí zavtipkovat, vytvořit konstruktivní atmosféru a klienta uklidnit tak, aby podal nejlepší výkon. Dobrý psycholog se klienta snaží namotivovat tak, aby vyšetření proběhlo úspěšně. Není to ale jeho povinností.

Nedoporučujeme podstupovat vyšetření u psychologa, který vám již po telefonu či ve dveřích sdělí například to, že je vám 65 let a určitě vyšetření nezvládnete či podobné prohlášení.

Jsem veřejně známá osoba (umělec, herec, poslanec, politik, zpěvák, manažer apod.) a nechci, aby se o mých problémech dozvěděl kdokoliv další. Jak mám postupovat?

Požadujte individuální vyšetření, kde budete jen vy sám a psycholog. Psycholog může za podobné vyšetření požadovat příplatek, ale nedělají to všichni. Nesetkali jsme se s případem porušení mlčenlivosti o VIP klientech ze strany psychologa.

Jak dlouho se čeká na vyšetření?

Ve větších městech, kde působí více psychologů seženete termíny v průběhu několika dnů, v menších obcích to může trvat i déle.

Nadýchal jsem. Po odečtu chyby měření jsem měl 0,01 promile. Přesto jsem dostal zákaz řízení. Je podobný postup v pořádku?

Ano, je. V praxi jsme se setkali s řadou stejných případů, přestože ovlivnění schopnosti řídit je sporné. Nízká hladina alkoholu je správním úřadem zohledněna ve výši pokuty.

Upadla mi SPZka. Musím na psychotesty. Je to normální?

Ano, bohužel. Dostal jste zákaz řízení za jízdu bez platné SPZ a stejně jako ostatní případy zákazu řízení se musíte podrobit dopravně psychologickému vyšetření. Se stejným zákazem jsme se setkali u propadlé dovozové SPZ, u prošlé kupní SPZ, dále u zlomené SPZ, u případu, kdy na komunikaci vyjelo závodní vozidlo bez SPZ, u případu, kdy taxikář pozměnil SPZ z důvodu, že chtěl ušetřit na parkovném.

Jaká je úspěšnost u dopravního psychologa?

Obecně se to nedá říci. Někteří psychologové udávají počet neúspěšných až 10%. Obvykle bez problému vyšetřením projdou osoby mladší, vzdělané, schopné pracovat na PC, bez emočních problémů, bez problémů s návykovými látkami.

Vyšetřením jsem neprošel. Chci se odvolat. Co mě čeká?

Poučení o odvolání je nedílnou součástí každého posudku. V rámci odvolání budou vaše podklady zkoumat 3 další psychologové, jejichž práci budete muset zaplatit. Počítejte, že bude nutné uhradit náklady přibližně a teprve poté se bude komise vaší stížností zabývat. Tato odvolání mají nízkou úspěšnost.

Kam si mohu stěžovat na chování psychologa?

Pokud je zaměstnancem, tak přímo zařízení, které posudek provedlo. Pokud jde o podezření z trestné činnosti, kontaktujte PČR. Pokud jde o jiná pochybení, můžete věc oznámit Ministerstvu dopravy ČR, případně Etické komisi.

Na vyšetření jsem přišel pod vlivem alkoholu. Neprošel jsem. Co mám dělat?

Musíte vyčkat 3 měsíce na další možnost vyšetření. Před začátkem vyšetření podepisujete prohlášení, že nejste pod vlivem návykových látek. Není vhodné podstupovat vyšetření pod vlivem jakékoliv návykové látky, nevyspalý, v průběhu jakékoliv nemoci.

Neumím psát. Je dobrý nápad na vyšetření říkat, že jsem zapomněl brýle?

Ne, není. Na vyšetření máte přinést s sebou brýle, naslouchadlo a jakékoliv další pomůcky, které potřebujete. Pokud nejste schopen číst a psát, není možné vyšetření provést.

Jsem cizinec, česky moc neumím. Jak mám postupovat?

Někteří dopravní psychologové jsou schopni provést vyšetření v cizích jazycích, zejména v angličtině, ruštině, ukrajinštině, němčině. V takovém případě si psycholog může účtovat příplatek za vyšetření v cizím jazyce. V případě méně obvyklého jazyka bude nutná služba soudního tlumočníka. Soudní tlumočník za klienta nesmí nic vyplňovat, ani mu napovídat, jinak je vyšetření neplatné.

Je vyšetření, provedené v Česku platné pro zákaz řízení v Německu?

Ne, nikoliv. Pokud máte zákaz řízení ze zahraničí a podmínkou pro navrácení řidičského průkazu v této zemi je dopravně psychologické vyšetření, musíte ho podstoupit tam. Dopravně psychologické vyšetření v Německu je podstatně dražší, než u nás.

Jsem řidič kamionu, občan ČR, mám český ŘP, pracuji pro zaměstnavatele v Německu. Mohu si udělat dopravně psychologické vyšetření v Česku?

Ano.

Jak si mám vybrat dopravního psychologa?

Doporučujeme zeptat se známých, kolegů, přátel. Zkusit dotyčnému zavolat. Pokud máte možnost výběru, tak nejednejte s tím, kdo je na Vás již po telefonu nepřijemný. Ptejte se nejenom na cenu, ale i na délku vyšetření, co si máte vzít s sebou a na další podmínky.

Jsme zaměstnancem Ministerstva. Odebrali mi ŘP za požití návykových látek. Přišel jsem na vyšetření a nařídil psycholožce, jak mě má vyšetřit, zvyšoval jsem na ní hlas. Pak jsem na ní řval, že jí nechám sebrat akreditaci a kopal jsem do dveří. Odmítla mé vyšetření provést. Má na to právo?

Ano, má. Psycholog může provést odmítnout provést vyšetření, které by odporovalo platným zákonům a vyhláškám.

Je dopravně psychologické vyšetření českou specialitou, nebo tento postup probíhá i jinde v Evropě?

Dopravně psychologické vyšetření je dobrou praxí prakticky ve všech státech Evropy. Česká Republika patří ve srovnání s okolními státy k těm méně progresivním, až v podstatě zaostalým zemím, kde bylo vyšetření zavedeno relativně později. Ve srovnání s ČR je daleko lepší a kvalitnější praxe na Slovensku, které má již řadu let i rehabilitační programy pro problémové řidiče a programy pro malé řidiče. Našim příkladem mohou být i rakouské programy. V ČR dosud neprobíhají rehabilitační programy pro řidiče, které jsou dobrou praxí prakticky ve všech okolních státech a jsou zaměřeny na změnu chování problémového řidiče.

 

JUDr. PhDr. Irena Wagnerová, Ph.D., MBA, LL.M.