Seznam členů KDP ČR

Několik dnů po registraci má Komora dopravních psychologů ČR již 18 členů a dalších cca 30 zájemců o členství.

Zatím jsme však dopravně psychologickou obec o našem založení ani nestihli informovat.

Seznam členů, kteří mají zájem o zveřejnění jejich údajů, bude zveřejněn poté, co budou splněny zákonné formální náležitosti členství a GDPR.